Tidak Boleh Menyakiti Sesama Manusia Agar Hidup Rukun Contoh Penjabaran Pancasila Sila??

Tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun contoh penjabaran pancasila sila??

  1. Ketuhanan yang Maha Esa
  2. kemanusian yang adil dan beradab
  3. persatuan indonesia
  4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan / perwakilan
  5. keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Jawaban: B. kemanusian yang adil dan beradab

Dilansir dari Encyclopedia Britannica, tidak boleh menyakiti sesama manusia agar hidup rukun contoh penjabaran pancasila sila kemanusian yang adil dan beradab.

Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. penjabaran pancasila sila ke?? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.

Itulah Jawaban dan Pembahasan dari Pertnyaan Tidak Boleh Menyakiti Sesama Manusia Agar Hidup Rukun Contoh Penjabaran Pancasila Sila??