Perpu apabila telah disetujui disahkan mempunyai kekuatan sejajar dengan?

Berikut jawaban yang paling benar dari pertanyaan: Perpu apabila telah disetujui disahkan mempunyai kekuatan sejajar dengan
Itulah Jawaban dan Pembahasan dari Pertnyaan Perpu apabila telah disetujui disahkan mempunyai kekuatan sejajar dengan?