Di bawah ini kalimat mana yang betul?

Berikut jawaban yang paling benar dari pertanyaan: Di bawah ini kalimat mana yang betul
Itulah Jawaban dan Pembahasan dari Pertnyaan Di bawah ini kalimat mana yang betul?